Kde nás nájdete

Adresa školy:


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
MIEROVÁ 81
066 01 HUMENNÉ


Vedenie


Riaditeľ : Miroslav DZIJAK
Zástupkyne: Anežka DŽURBALOVÁ, Emília BALIŠINOVÁ


Telefón/fax: +421 57 775 26 02
e mail: zus@zushumenne.sk
web: www.zushumenne.sk

IČO: 36158941
Číslo účtu: 2625551987/1100


ZUŠ Humenné
Sobota 27. február 2021
Počet návštev: 373208
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk