V KOLEKTÍVE JE SILA A RADOSŤ

Najlepší sa spojili do súborov


Zlepšovanie podmienok v priestorovom a nástrojovom vybavení a personálna stabilizácia vytvárali predpoklady formovania jednotlivých súborov.

Pri najstaršom, akordeónovom súbore sa postupne vystriedali PaedDr. Š. Polovka, E. Gombitová, M. Nemčíková a dnes ho vedie J. Nemčíková.

Spevácky zbor vznikol ako druhý v poradí. Jeho prvým zbormajstrom bol V. Kristián, ďalej E. Gombitová, Mgr. K. Kolšovská, Mgr. D. Hromadová, A. Kolesárová. V súčasnosti sa zbor rozdelil na dva menšie komorné zbory, ktoré vedú L. Ivancová a PaedDr. Š. Polovka.

Najväčším orchestrom školy je dychový orchester. Svoje prvé vystúpenie začal pod taktovkou J. Račka a A. Kendereša. Ďalším dirigentom bol J. Harvan a Š. Slávik, ktorý dychový orchester vedie doteraz.

Medzi mladšie súbory patrí ľudový súbor, ktorého vedúcim a aranžérom je M. Dzijak. Medzi najmladšie sa radí gitarový súbor. Svoju činnosť rozvíjal pod vedením J. Kolesára, P. Franka a dnes J. Hanuščákovej. Krátku históriu píše aj súbor zobcových fláut. Pri jeho vzniku stál S. Hanuščák. Od r. 1983 ho vedie M. Hrubovčák. Tanečný súbor pod vedením Ľ. Hodovancovej spolupracuje s ľudovým súborom a dychovým orchestrom. Najmladším orchestrom na škole je tanečný orchester ZUŠBAND, ktorý bol založený v roku 2006 a vedie ho Š. Slávik.

V literárno–dramatickom odbore pracovali dva súbory. Súbor Masky viedla Mgr. A. Lelková a súbor 3xH viedla PhDr. E. Jacevičová. V súčasnosti na škole úspešne pracuje súbor ALFA.

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné
Sobota 27. február 2021
Počet návštev: 373201
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk