NAŠE NAJVÄČSIE ÚSPECHY

Úspech je pre umelca veľkou odmenou


Žiaci školy dosiahli významné ocenenia nielen na celoslovenských, ale aj na medzinárodných súťažiach. Spomenúť možno
  • úspechy výtvarného odboru Rainbow v Maďarsku
  • Toruň v Poľsku
  • Bitola v Macedónsku
  • dvojnásobnú účasť žiakov a učiteľov na kurze v Macedónsku
  • získanie certifikátu Medzinárodného olympijského výboru v Lausane
  • množstvo významných ocenení na ďalších výtvarných súťažiach
  • účasť detského divadelného súboru Masky, po víťazstve na celoslovenskej súťaži a na Svetovom festivale detského divadla v Japonsku, prezentuje dobrú prácu literárno-dramatického odboru
  • akordeónový orchester získal čestné uznanie na medzinárodnej súťaži v Sanoku 2000
  • víťazstvá na celoslovenskej súťaži speváckeho, akordeónového oddelenia, literárno–dramatického a výtvarného odboru potvrdzujú kvalitu práce pedagógov tejto školy.

Napredovaniu školy napomáhajú družobné vzťahy, ktoré sa začali rozvíjať od roku 1972, a to s ĽŠU v Třebíči a Hudobnou školou v Sanoku. Od roku 1991 začala intenzívna spolupráca s Hudobnou školou vo Vegheli v Holandsku. Táto spolupráca pretrváva dodnes.
Výsledky práce a celkovú úroveň školy prezentujú žiaci a učitelia na verejnosti. Máloktoré kultúrne či spoločenské podujatie v meste sa obíde bez školských súborov a orchestrov.

Pokračovanie - klikni na súbory

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné
Sobota 27. február 2021
Počet návštev: 373202
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk