ZÁKLADNÁ HUDOBNÁ ŠKOLA HUMENNÉ

V Kaštieli sa začalo vyučovať umenie


Dňa 1. septembra 1957 bola zriadená Základná hudobná škola v Humennom. Riaditeľom päťčlenného pedagogického kolektívu bol Štefan Gros. V prvopočiatkoch mala iba jeden odbor (hudobný) a umiestnená bola v kaštieli. Bolo to obdobie zápasu o vyhovujúce priestory a stabilizáciu pedagogického kolektívu.

Reorganizácia v školskom roku 1961/62 začala novú etapu rozvoja tejto inštitúcie. Bola ľudovou školou umenia s uceleným systémom teoretického a praktického vyučovania. Jej riaditeľom sa stal absolvent konzervatória Michal Kolcun. O dva roky pribudol tanečný odbor a začal pôsobiť akordeónový a sláčikový súbor. Žiakom sa venovalo trinásť pedagógov.
V školskom roku 1964/65 sa vyučovanie začalo v nevyhovujúcich priestoroch na Gottwaldovej ulici číslo 13. Problémy sa vyučovaním súborovej hry musel riešiť nový riaditeľ Štefan Polovka st.

Dňom 1. apríla 1965 bol zriadený výtvarný odbor a v spolupráci so ZDŠ na sídlisku II vznikol spevácky zbor. Žiaci a učitelia školy sa úspešne prezentovali nielen na verejnosti, ale aj na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.

Pokračovanie - klikni na rozvoj

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné
Utorok 18. máj 2021
Počet návštev: 381950
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk