Rok 2011
° Zmluva KRASOW-a
° Zmluva KRASOW-b
° Zmluva KRASOW-c



Od 1. 1. 2012 zmluvy zverejňujeme na našej novej webstránke www.zushumenne.edupage.sk
Nedeľa 18. február 2018
Počet návštev: 281581
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk