Rok 2011
° Zmluva KRASOW-a
° Zmluva KRASOW-b
° Zmluva KRASOW-cOd 1. 1. 2012 zmluvy zverejňujeme na našej novej webstránke www.zushumenne.edupage.sk
Streda 8. júl 2020
Počet návštev: 338471
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk