Rok 2011
DF1/11________________č.fa: 0721818911
DF2/11________________č.fa: 4721818869
DF3/11________________č.fa: 3721818846
DF4/11________________č.fa: 2114267406
DF5/11________________č.fa: 2114273813
DF6/11________________č.fa: 2210026889
DF7/11________________č.fa: 720110217
DF8/11________________č.fa: 22011
DF10/11_______________č.fa: 2210026889


PD 2007/11_____________č.fa: 1 120067

DF9/11_________________č.fa: 11112030
DF11/11________________č.fa: 12911
DF12/11________________č.fa: 420110331
DF13/11________________č.fa: 113
DF14/11________________č.fa: 92011
DF16/11________________č.fa: 102011
DF17/11________________č.fa: 4722930320
DF18/11________________č.fa: 7722930303

DF15/11________________č.fa: 32011
DF19/11________________č.fa: 1411000384
DF20/11________________č.fa: 2011022
DF21/11________________č.fa: 62011
DF22/11________________č.fa: 22011
DF23/11________________č.fa: 232011
DF24a/11________________č.fa: 6723947585
DF24b/11
DF25/11________________č.fa: 4723947611
DF26/11________________č.fa: 111010
DF27/11________________č.fa: 201102113
DF28/11________________č.fa: 1112202325
DF30/11________________č.fa: 117

DF29/11________________č.fa: 31011711
DF31/11________________č.fa: 11119
DF32/11________________č.fa: 252011
DF33/11________________č.fa: 1411000686
DF34/11________________č.fa: 1531245
DF36/11________________č.fa: 72011
DF37/11________________č.fa: 5590006176
DF39/11________________č.fa: 2114571513
DF41/11________________č.fa: 332011
DF42a/11________________č.fa: 1420100222
DF42b/11
DF43a/11________________č.fa: 1724962430
DF43b/11
DF44/11________________č.fa: 1724962447


DF38/11________________č.fa: 2114575445
DF40/11________________č.fa: 32011
DF45/11________________č.fa: 1112
DF46/11________________č.fa: 302011
DF47/11________________č.fa: 2657001057
DF48/11________________č.fa: 1411000988


DF121/11_______________č.fa: 1411003091
DF145/11_______________č.fa: 1411003391
DF154/11_______________č.fa: 1411003412
DF161/11_______________č.fa: 2011178
DF161/11 strana 2___č.fa: 2011178
DF164/11________________č.fa: 2011048
Od 1. 1. 2012 naše faktúry zverejňujeme na novej webstránke www.zushumenne.edupage.sk

Sobota 27. február 2021
Počet návštev: 373198
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk