KRÁSA A LADNOSŤ POHYBU

Vyjadrenie najsilnejších emócií v tanci


Tanečný odbor môžu navštevovať deti od 5 rokov. Štúdium v 1. stupni trvá 7 rokov. Po absolvovaní 1. stupňa žiaci môžu pokračovať na 2. stupni, ktorý trvá 4 roky. Na konci každého ročníka žiaci dostávajú vysvedčenie, po absolvovaní prvého, alebo druhého stupňa žiaci dostávajú záverečné vysvedčenie.
Počas štúdia žiaci získavajú návyky správneho držania tela, základy rytmicky, intonácie. Učia sa jednoduché cviky obratnosti /práca na žinenke – gymnastika/, získavajú schopnosť estetického pohybu a hudobno – pohybové cítenie. Učia sa orientácii v priestore, správnemu využitiu priestoru a choreografie jednotlivých tancov.
Každý žiak, ktorý navštevuje tanečný odbor ZUŠ získa počas štúdia všestranné vzdelanie z týchto tancov:
klasický tanec /balet/, kreatívny tanec, džezový tanec, scénický tanec, ľudový tanec, módny tanec / twist, charleston, letkis, kankán/, historický tanec /menuet, mazúrka/, kántri tanec, spoločenský tanec /valčík, waltz, polka, čardáš, cha-cha, jiwe, samba, rumba/, moderný tanec /disco tanec, latino, hip-hop/, kabaret, muzikál, rock´n roll.

Ukážky z vystúpení žiakov tanečného odboru
ZUŠ HumennéZUŠ Humenné
Odbor úzko spolupracuje s ľudovou hudbou ZUŠ, s ktorou spolu tvoria detský folklórny súbor Kolovrátok. Úspešne účinkujú nielen doma, ale aj v zahraničí /Čechy, Holandsko, Poľsko, Maďarsko.../
Okrem tanečného vzdelania žiaci na škole učia práci v kolektíve, majú možnosť užitočne využiť svoj voľný čas, získajú nových kamarátov a veľa krásnych spomienok.

Folklórny súbor Kolovrátok
ZUŠ HumennéSobota 27. február 2021
Počet návštev: 373194
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk