MELÓDIE A HARMÓNIA

Zvečniť hru svetiel, farieb a tvarov


Základnú osnovu štúdia tvorí prípravný ročník a 7 ročníkov na I. stupni 2 až 3 hodiny týždenne. Štúdium je ukončené zložením absolventských skúšok z výtvarnej teórie a dejín výtvarného umenia a prezentáciou absolventských prác.
Ďalej je možné pokračovať v štúdiu na II. stupni nasledujúce 4 ročníky.

U žiakov sa snažíme rozíjať ich výtvarný talent vo viacerých oblastiach výtvarných techník:
  • maľba
  • grafika
  • kresba
  • modelovanie
  • batika


Z tvorby našich žiakov výtvarného odboru
ZUŠ HumennéZUŠ Humenné

ZUŠ Humenné

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné

ZUŠ Humenné
Sobota 27. február 2021
Počet návštev: 373195
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk