MELÓDIE A HARMÓNIA

Len človek má schopnosť ovládať nástroje a zvuky


Základnú osnovu štúdia v hudobnom odbore tvorí prípravný ročník a 7 ročníkov na I. stupni. Vyučuje sa hlavný predmet /nástroj/, hudobná náuka a komorná, alebo súborová hra. Štúdium je ukončené zložením absolvenstkých skúšok a účinkovaním na absolventskom koncerte. Ďalej je možné pokračovať v štúdiu na II. stupni nasledujúce 4 ročníky.
Pri štúdiu spevu je obligátny hudobný nástroj povinný. Na konci každého ročníka základného štúdia žiak dostáva vysvedčenie.
Žiaci hudobného odboru majú možnosť účinkovať v dychovom orchestri, tanečnom orchestri ZUSBAND, detskom folklórnom súbore KOLOVRÁTOK, gitarovom súbore, akordeónovom orchestri RONDO, v súbore zobcových fláut, v dvoch komorných speváckych zboroch a iných komorných zoskupeniach.

Žiaci môžu študovať tieto nástroje:
  • spev
  • klavír, keyboard, organ
  • gitara
  • akordeón
  • trúbka, pozauna, tenor, tuba
  • zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón
  • bicie nástroje
  • cimbal
  • husle, viola, kontrabas

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné

ZUŠ Humenné

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné
Sobota 27. február 2021
Počet návštev: 373196
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk