Boli sme na súťažiach

Pískací deň


Náš divadelný súbor ALFA pod pedagogickým a režijným vedením PhDr. Evy Jacevičovej získal v Dolnom Kubíne na 56. ročníku celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii detské recitačné kolektívy HLAVNÚ CENU za inscenáciu z veršov Daniela Heviera pod názvom Pískací deň. V predstavení účinkovali žiačky 4. ročníka literárno-dramatického odboru:
Alžbeta BAZÁROVÁ
Jana FRANKOVÁ
Elena GAŽOVÁ
Diana HAJDUČKOVÁ
Tamara HUŽVAROVÁ
Lucia MULIČAKOVÁ
Kristína NAŠČAKOVÁ


Prednášam teda somNa celoštátnej súťaži žiakov základných umeleckých škôl PREDNÁŠAM TEDA SOM
v Kremnici v dňoch 28. - 30. mája 2010
sa stretli recitátori viac ako dvoch desiatok škôl.
Naše dve žiačky literárno-dramatického odboru v celoštátnej konfrontácii obstáli
vynikajúco.
ZUŠ HumennéZUŠ Humenné

TEREZA MANDZÁKOVÁ bola ocenená za svoj prednes prózy D. Dušeka,
a zaskvela sa ešte výraznejšie v novej, ešte len druhý rok vyhlásenej kategórii -
v experimentálnom prednese. Jej výkon pri prednese básne J. Préverta Raňajky
odborná porota hodnotila zo všetkých najvyššie, pri neudelení zlatého pásma.
Porota vyzdvihla premyslenú prácu s významami slov, odvážne hľadanie a prepojenie
troch rôznych výkladov predlohy do jedného vystúpenia i využitie džezovej improvizácie - spevu,
ktorým recitátorka fukčne doplnila a obohatila interpretáciu textu.
MÁRIA ŠTEFÁNIA JURSOVÁ bola zase najvyššie ohodnotenou recitátorkou prózy
vo svojej kategórii, a to za svoj výkon pri prednese prózy Karola D. Horvátha Čo véééľmi
potebuješ.Porota vysoko ocenila jej presnú štylizáciu a výklad náročnej satirickej predlohy
o naliehavej téme hľadania pravých hodnôt v našom svete.

Umiestnenia:
III.kategória - próza
ZLATÉ PÁSMO - Mária Štefánia Jursová
IV.kategória - próza
BRONZOVÉ PÁSMO - Tereza Mandzáková
Experimentálny prednes
STRIEBORNÉ PÁSMO - Teraza Mandzáková


Naši malí speváci na súťaži


Celoslovenská spevácka súťaž Petra Dvorského sa konala 18. a 19. mája 2010 v Košiciach. Náročná porota s predsedom Petrom Dvorským ocenila výkony našich malých spevákov z triedy Mgr. Lenky Ivancovej takto:
Daniel Kuľha (9rokov) strieborné pásmo
Terézia Kočanová (10 rokov) bronzové pásmo.
Na klavíri sprevádzala p. uč. Tatiana Griščíková. No a aký bol ich najväčší zážitok? Spoločná fotográfia s majstrom Petrom Dvorským.

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné

Schneiderova Trnava 2010


V dňoch 6. 5. – 7. 5. 2010 sa v Trnave uskutočnil 10. ročník Celoslovenskej klavírno – husľovej súťaže žiakov ZUŠ „Schneiderova Trnava“.
Našu školu reprezentovali 2 súťažné páry v štvorručnej hre na klavíri a umiestnili sa v striebornom pásme. Boli to:
• Andrea ŠKUBOVÁ – Timea VARGHOVÁ /2. kategória, do 13 rokov/, pripravila Tatiana Griščíková.
• Otília OTAVKOVÁ – Samuel RAPÁČ /3. kategória, do 15 rokov/, pripravili Mária Berešová a Tatiana Griščíková.
Naviac, súťažiaci O. Otavková a S. Rapáč získali mimoriadnu cenu za interpretáciu skladby M. Schmitza – Jazz Parnass.

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné
ZUŠ Humenné

V hre na husliach
v tejto súťaži zažiarila
Andrea ASTRABOVÁ z triedy p. uč. Kataríny Harvanovej.
V silnej konkurencii 30-tich súťažiacich v I. kategórii získala cenné
zlaté pásmo.

Ale to nie je všetko. Andrejka sa 9. apríla 2010 zúčastnila aj na celoslovenskej súťaži v hre na husliach v Kremnici, kde bol predsedom poroty známy husľový virtuóz a Kremnický rodák prof. Peter Michalica. Andrea súťažila v 1. kategórii do 10 rokov a umiestnila sa v zlatom pásme. Porota ohodnotila jej výkon, ako veľmi dobrý. Zvlášť bola vyzdvihnutá jej intonácia, celkový výraz a muzikálnosť.

Klavírna súťaž v Spišskej Novej VsiZUŠ Humenné 15. apríla 2010 sa traja žiaci klavírneho oddelenia spolu so svojimi učiteľkami zúčastnili na krajskej súťaži v Spišskej Novej Vsi. Všetci reprezentovali našu ZUŠ viac ako dobre a tu sú výsledky:

•DANIELA PITTNEROVÁ
(uč. Mgr. J. Dobrančinová)
2. kategória - BRONZOVÉ PÁSMO

•OTÍLIA OTAVKOVÁ (uč. M. Berešová)
3. kategória - STRIEBORNÉ PÁSMO

•SAMUEL RAPÁČ (uč. T. Griščíková)
3. kategória - ZLATÉ PÁSMO
+ účinkovanie na koncerte víťazov so skladbou Humoreska od Lhewina, ktorá mala veľký úspech.

Tešíme sa z ocenení a všetkým súťažiacim blahoželáme.


Máme celoslovenského víťaza


ZUŠ HumennéDňa 7. 5. 2009 sa v Tvrdošíne uskutočnila celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou – Koncertný akordeón 2009. Bola to súťaž v sólovej hre na akordeóne, kde sa súťažilo v šiestich kategóriach. Štyri kategórie boli pre rôzne vekové skupiny žiakov ZUŠ a dve kategórie pre študentov Konzervatórií. Našu školu reprezentoval Ján FERKO, ktorého vyučuje Mgr. art. Róbert Blicha. Súťažil v kategórii ZUŠ 15 – 18 rokov. A reprezentoval nás veľmi dobre. Podal vynikajúci výkon, ktorý porota ocenila najvyšším počtom bodov. Bol ocenený cenou najvyššou t. j. Zlatým pásmom. Okrem toho získal aj ďalšie ocenenia – získal cenu za najlepší výkon vo všetkých kategóriách ZUŠ. Takáto cena sa udeľuje súťažiacemu, ktorý získal najvyšší počet bodov vo všetkých kategóriách, čo môžeme považovať za skutočne mimoriadny úspech. Svedčí o tom fakt, že stratil iba 2 body z maximálneho možného bodového hodnotenia (73 zo 75 možných bodov).Srdečne blahoželáme.Speváci bodovali


V dňoch 30. apríla – 2. mája 2009 sa krása jari v ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici spojila s výnimočným podujatím – detským hudobným festivalom Jána Cikkera. Po prvýkrátZUŠ Humenné
po 17 rokoch do štruktúry festivalu bola zaradená aj detská interpretačná súťaž v sólovom speve určená pre žiakov ZUŠ. Festivalu sa zúčastnili aj žiačky našej speváckej triedy Mgr. Lenky Ivancovej, ktoré na klavíri doprevádzala uč. Tatiana Griščíková. Súťaž bola verejná a prebiehala v 2 kolách. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota zostavená z pedagógov VŠMU, Konzervatórií a ZUŠ. Teší nás, že zlaté pásmo porota udelila našej žiačke Andrei Škubovej, ktorej srdečne blahoželáme.
***
Dňa 9. mája 2009 sa v Bojniciach uskutočnil 4. ročníkv sólovom speve populárnej piesne žiakov ZUŠ „Bojnícka perla“. Aj na tejto súťaži boli naši žiaci z tej istej triedy úspešní. Získali tieto ocenenia:
Barbora Džurbalová: A kategória – bronzové pásmo
Dominika Kuľhová: C kategória – bronzové pásmo
Jozef Vykukal: D kategória – strieborné pásmo


Krajská súťaž alternatívneho divadla v Levoči


Mestské divadlo v Levoči má svoje čaro. Renovované priestory ponúkajú každoročne príjemný domov amatérskym divadelným súborom. Červený zamat a mramor v interiéri, biele steny vyzdobené jednoduchými zlatými kvetmi i štukou, scéna pod množstvom reflekotorov, dve poschodia balkónov pre divákov – všetko neveľké ale pôsobivé a funkčné – a hlavne všade dookola veľká láska k divadlu. Ňou poznamenaní súťažiaci i porotcovia. ZUŠ HumennéV historickej Levoči neďaleko presláveného kostola sv. Jakuba v posledných dvoch aprílových dňoch mestské divadlo ožilo. Medzi tými, ktorí doň vniesli život patril aj mládežnícky divadelný súbor ALFA zo Základnej umeleckej školy v Humennom, minuloročný víťaz krajskej súťaže medzi amatérskymi alternatívnymi divadlami. Po minuloročnom autorskom predstavení Divadlo o divadle,
plnom študentskej recesie a humoru, ktorým vtedy návštevníkov rozosmiali, priniesli tohto roku do Levoče predstavenie celkom iného charakteru. Tohto roku diváci v priebehu predstavenia netlieskali, ale absoútne ticho v publiku svedčilo o tom,
že súbor ALFA svojou hrou zaujal. Ďalšia autorská inscenácia divadelného súboru ALFA Stretnutia voľne inšpirovaná poviedkou Hermanna Hesseho Vták priniesla na levočskú krajskú prehliadku svet dievčat, ich cestu pri hľadaní toho pravého šťastia, objavovanie viacerých jeho podôb aj prostredníctvom vzťahov s blízkymi a stretnutiami so sebou, so svojou minulosťou, so svojimi snami. V predstavení Stretnutia účinkovali jeho spoluautorky – Mária Bezegová,Kristína Korecová, Mária Karasová, Dominika Ďžubáková, Martina Pančurová (15- 18 rokov), ale aj dve deti Annamária Misníková a Dominik Čičak (7 a 9 rokov), všetko žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ v Humennom. Réžijne, dramaturgicky, scénograficky i pedagogicky inscenáciu viedla PhDr. Eva Jacevičová.
A ako to pre súbor ALFA v súťaži dopadlo??? Umiestnenie na 2. mieste s návrhom na postup do celoslovenskej súťaže alternatívneho divadla EXIT je veľkým úspechom, pretože na 1. mieste sa umiestnil renomovaný súbor študetov Filozofickej fakulty z Prešovskej univerzity. Divadelný súbor ALFA sa teší na vystúpenie pre verejnosť aj v Humennom.


Husľový úspech


ZUŠ Humenné
Práca učiteľa Základnej umeleckej školy je veľmi náročná. Ak má dosiahnuť úspech, musí mať okrem svojho pedagogického majstrovstva aj poriadnu dávku šťastia a stretnúť sa s výnimočne talentovaným žiakom. A takúto žiačku Andreu Astrabovú v súčasnosti vyučuje hru na husliach p. uč. Katarína Harvanová. Potvrdilo sa to v plnom rozsahu dňa 29. 4. 2009 na husľovej súťaži vo Svidníku, kde Andrejka, podporovaná kvalitným klavírnym doprovodom uč. Márie Berešovej získala nielen 1. miesto, ale aj titul „Absolútna víťazka súťaže. Blahoželáme.


Klaviristi opäť excelovali


Dňa 12. 3. 2009 sa v Košiciach uskutočnila súťaž v štvorručnej hre na klavíri. Zúčastnili sa na nej žiaci ZUŠ prešovského a košického kraja. Naši žiaci mali veľký úspech a výborné umiestnenie:

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné

I. kategória – do 11 rokov
zlaté pásmo a zároveň víťazi kategórie: Timea Varghová a Andrea Škubová – pripravili uč. T. Griščíková a E. Jevočinová
strieborné pásmo: Daniela Demková a Klaudia Lichmanová – pripravila zást. riad. E. Bališinová
II. kagegória – do 13 rokov
zlaté pásmo: Dominika Gulyasová a Otília Otavková – pripravili uč. M. Berešová
a J. Dobrančinová
III. kategória – do 15 rokov
strieborné pásmo: Marek Jakub a Samuel Rapáč – pripravili uč. T. Griščíková,
M. Berešová
IV. kategória do 20 rokov
zlaté pásmo: Juliana Varghová a Viktor Vajs – pripravila uč. T. Griščíková

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné


Súťaže sa začínajú.


ZUŠ Humenné4. februára 2009 sme sa zúčastnili na prvej tohtoročnej súťaži v Dome Matice slovenskej v Košiciach, kde sa konalo výberové kolo do XVI. ročníka Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany. A ako sme dopadli? V I. kategórii /14- 16 rokov/ zvíťazila naša žiačka Tereza Mandzáková, žiačka absolventského ročníka literárno-dramatického odboru z triedy PhDr. Evy Jacevičovej a postúpila do celoštátnej súťaže, ktorá sa uskutoční 20 – 22. februára.
Tereza Mandzáková v súťaži recitovala verše známeho rímskeho básnika Ovídia – Orfeus v podsvetí /preklad V. Turčány/.
Doplnené: Na celoslovenskom kole súťaže v Chynoranoch, rodisku V. Beniaka, sa v silnej konkurencii skúsených recitátorov, ako jedna z najmladších účastníčok, umiestnila na 3. mieste.


Laureátka je naša


Možno by bolo iluzórne presviedčať, že kultúra, hudba, spev dokážu zmeniť život človeka. Zmeniť možno nie, no dokážu ho motivovať k tomu, aby si na chvíľu uvedomil svoje veľké bohatstvo – zmysly a city, ktoré mu umožňujú vnímať, precítiť, prežiť, a keď bude chcieť, vytvoriť nekonečný a harmonický svet hudby. To bol hlavný zámer organizátorov 2. ročníka súťažnej prehliadky v sólovom speve pre východoslovenský región. Konala sa 28. mája v Košiciach pod záštitou čestného predsedu Petra Dvorského. Na súťaži sa zúčastnilo 50 žiakov študujúcich spev na základných umeleckých školách. Súťažiaci boli rozdelení podľa veku do piatich kategórií. Výkony jednotlivých žiakov hodnotili odborníci v oblasti spevu, ktorým predsedal Peter Dvorský. Na súťaži sa zúčastnili aj žiaci našej školy, ktorých na klavíri sprevádzala Tatiana Griščíková. A ako dopadli? V 1. kategórii v zlatom pásme skončila Andrea Škubová, v striebornom Nikola Bankov. V 3. kategórii v zlatom pásme skončila Mária Mrízová. Najlepší výkon súťaže bol ocenený titulom laureát súťaže a získala ho naša Andrea Škubová. Všetci súťažiaci sú zo speváckej triedy Lenky Ivancovej.
ZUŠ HumennéRozprávkový Stropkov


ZUŠ HumennéNa krajskej súťaži detskej dramatickej tvorivosti ROZPRÁVKOVÝ STROPKOV dňa 17. 4. 2008 získala 2. miesto za scénickú miniatúru s odporúčaním na celoštátnu súťaž Tereza Mandzáková, Divadlo 1 herca ALFA s inscenáciou A. Veteranyi: V maringotke. Blahoželáme

Nedeľa 18. apríl 2021
Počet návštev: 378031
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk