Prevádzkoví zamestnanci školy

Bez nich by to nešloIveta Gazdová - Účtovníčka a hospodárka školy
Helena Kličová - Personálna a mzdová účtovníčka

Ondrej Dudov - školník
Bc.Peter Dzijak - informátor
Mária Hajníková - upratovačka
Marta Ficová - upratovačka

ZUŠ Humenné

ZUŠ HumennéZUŠ Humenné
Streda 15. august 2018
Počet návštev: 295638
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk