ODOVZDÁVAJÚ ĎALEJ SVOJE UMENIE
ZUŠ Humenné

V školskom roku 2007/2008 vyučujú:


 • hudobný odbor
  • Miroslav Dzijak, riad. školy: kontrabas, gitara
  • Anežka Džurbalová, zást. riad.: akordeón
  • Emília Bališinová, zást. riad.: klavír
  • Mária Berešová: klavír
  • Mgr. Róbert Blicha: akordeón, keyboard
  • Renáta Blichová: akordeón, keyboard
  • Jana Dobrančinová: klavír
  • Peter Franko: gitara, organ, klarinet
  • Tatiana Griščíková: klavír
  • Marián Gergeľ: zobcová flauta, pozauna, tenor, bicie
  • Jarmila Hanuščáková: gitara
  • Katarína Harvanová: husle
  • PaedDr. Daniela Holotová: hudobná náuka
  • Mgr. Daniela Hromadová: hudobná náuka
  • Miroslav Hrubovčák: trúbka, zobcová flauta, tenor
  • Lenka Ivancová: spev
  • Emília Jevočinová: klavír
  • Valéria Karapinová: klavír
  • Miroslava Hanáková: klavír, keyboard
  • Ivan Mihalič: akordeón
  • Mária Nemčíková: akordeón
  • Jana Nemčíková: akordeón
  • Eva Polanská: klavír
  • Mgr. Jozef Dzurjak: gitara
  • Daniela Rišková: husle
  • Katarína Schinová: klavír
  • Štefan Slávik: trúbka, saxofón, zobcová flauta, klarinet
  • Viera Suchá: akordeón
  • Monika Vasiľová: cimbal, keyboard
  • Mikuláš Surgent: akordeón, keyboard
 • výtvarný odbor
  • Mgr. Drahoslava Zalaiová
  • PaedDr. Igor Hanák
  • Mgr. Beáta Miškovičová
 • tanečný odbor
  • Ľubica Hodovancová
 • literárno-dramatický odbor
  • PhDr. Eva Jacevičová


ZUŠ HumennéZUŠ Humenné
Nedeľa 18. apríl 2021
Počet návštev: 378038
© ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA HUMENNÉ, Mierová 81, 066 01 Humenné
Telefón/fax: +421/57/775 26 02, e-mail:zus@zushumenne.sk